Vizitati zilnic site-ul binf.ro pentru informatii utile.

Programare reexaminări

În  baza adresei nr. 8368 / 22.09.2010, REEXAMINAREA ÎN REGIM DE SESIUNE DESCHISĂ CU TAXĂ la DISCIPLINA
BOLI INFECȚIOASE ȘI MEDICINĂ PREVENTIVĂ
SE PROGRAMEAZĂ ASTFEL:

DATA
PROGRAMATĂ

ANUL
DE STUDII

ORA
PROGRAMATĂ

LOCAȚIA  STABILITĂ

03.10.2010

IV M.V.

V M.V.

09,00

14,00

LA SEDIUL DISCIPLINEI

AMFITEATRUL I. MICLĂUȘ

05.10.2010

IV M.V.

V M.V.

09,00

14,00

LA SEDIUL DISCIPLINEI

LA SEDIUL DISCIPLINEI

Studenții se vor prezenta la reexaminare cu

  • cererea tip - avizată de reprezentantul disciplinei si aprobată de decanat
  • chitanța aferentă taxei de reexaminare
  • carnetul de student