Vizitati zilnic site-ul binf.ro pentru informatii utile.

Proiecte desfasurate

2002 – 2004

Contract de cercetare BIOTECH - proiect BIO 50.1 / 19.10. 2001
“Investigaţii de identificare şi cuantificare a unor factori biotici oncoinductori în areale circumscrise de pe teritoriul României”

National Research project BIOTECH - BIO 50.1 / 19.10. 2001  “Investigations for identification and quantification of some oncology biotic factors in Romanian areas”

2004-2005

Contracte de cercetare cu CNCSIS 846/ 2004-2005   “Investigarea proprietăţilor antivirale şi imunomo-dulatoare ale lectinei isolate din muguri de cartofi”

National Research project CNCSIS 846/ 2004-2005   “Investigation of antiviral and immune modulation  proprieties of lectines isolated from potatoes”

2005-2007

Contract de cercetare de exceleţă-CEEX-nr.17/2005 „Elemente cheie in strategia de control a virozelor respiratorii la suine prin identificarea diferentelor etiopatogenetice asociate patotipurilor virale circulante in Romania”

National Research project – CEEX – nr.17/2005 „The Key elements in control strategies for respiratory viral infections of swine by identification of etio-pathogenetic differences associated with viral pathotypes from Romania”