Vizitati zilnic site-ul binf.ro pentru informatii utile.

Despre noi

Incă de la 1853, potrivit “Legiuirii pentru întinderea aşezămintelor sanitare” s-au organizat cursuri privind „boalele epidemice”: pe parcursul evoluţiei societăţii româneşti, a conturării cerinţei sociale faţă de sănătatea animalelor, preocupările pentru bolile transmisibile ale animalelor, în mod particular a celor cu etiologie microbiană, au reprezentat o constantă, pe care o regăsim ca atare, în puublicaţii de-a lungul timpului. 

În  1855, doctorul Vasile Lucaci scrie pentru uzul elevilor săi „Manualul de epidemicile boale ale dobitoacelor”, iar în următorii douăzeci de ani a publicat alte lucrări de referinţă dedicate domeniului veterinar.

Încă de la infiinţarea „Şcolii de veterinărie” in curricula oferită în 1861, una din cele patru discipline era reprezentată de „Boalele epidemice şi lipicioase”: în cei 150 de ani de evoluţie ai învăţământului veterinar bucureştean studiul bolilor transmisibile a devenit un domeniu exhaustiv, realizându-se în cadrul mai multor discipline, dintre care Bolile infecţioase şi medicina preventivă, prin impactul economic, social şi asupra sănătăţii publice reperezintă cea mai importantă componentă a educaţiei veterinare, făcând obiectul reglementărilor legislative în planul educaţiei veterinare şi al politicilor sanitar-veterinare în plan naţional şi internaţional, precum şi obiectul monitorizării şi raportării în plan internaţional.

În cerinţele europene referitoare la competenţele pe care trebuie să le utilizeze medicul veterinare în prima zi de exercitare a profesiei („day one skills”- Dr. Tjeerd Jorna, President World Veterinary Association, Paris, 12 -14 October 2009), sunt situate ca primă cerinţă, şi sunt ulterior reiterate in cadrul altor cerinţe, competenţele ce se dobândesc de către student prin parcurgerea bolilor infecţioase şi a medicinei preventive: în acest context, la Facultatea de Medicină Veterinară din Bucureşti, acestei discipline ii sunt alocate un număr de 18 credite, din totalul de 180 de credite alocate disciplinelor clinice, respectiv din cele 360 credite ce constituie condiţia sine qua non pentru dobândirea titlului de doctor medic veterinar.