Vizitati zilnic site-ul binf.ro pentru informatii utile.

CLINICA DE BOLI INFECTIOASE SI MEDICINA PREVENTIVA

Despre noi

Inca de la 1853, potrivit “Legiuirii pentru întinderea asezamintelor sanitare” s-au organizat cursuri privind „boalele epidemice”: pe parcursul evolutiei societatii românesti, a conturarii cerintei sociale fata de sanatatea animalelor, preocuparile pentru bolile transmisibile ale animalelor, în mod particular a celor cu etiologie microbiana, au reprezentat o constanta, pe care o regasim ca atare, în puublicatii de-a lungul timpului. 

În  1855, doctorul Vasile Lucaci scrie pentru uzul elevilor sai „Manualul de epidemicile boale ale dobitoacelor”, iar în urmatorii douazeci de ani a publicat alte lucrari de referinta dedicate domeniului veterinar.

Înca de la infiintarea „Scolii de veterinarie” in curricula oferita în 1861, una din cele patru discipline era reprezentata de „Boalele epidemice si lipicioase”: în cei 150 de ani de evolutie ai învatamântului veterinar bucurestean studiul bolilor transmisibile a devenit un domeniu exhaustiv, realizându-se în cadrul mai multor discipline, dintre care Bolile infectioase si medicina preventiva, prin impactul economic, social si asupra sanatatii publice reperezinta cea mai importanta componenta a educatiei veterinare, facând obiectul reglementarilor legislative în planul educatiei veterinare si al politicilor sanitar-veterinare în plan national si international, precum si obiectul monitorizarii si raportarii în plan international.

În cerintele europene referitoare la competentele pe care trebuie sa le utilizeze medicul veterinare în prima zi de exercitare a profesiei („day one skills”- Dr. Tjeerd Jorna, President World Veterinary Association, Paris, 12 -14 October 2009), sunt situate ca prima cerinta, si sunt ulterior reiterate in cadrul altor cerinte, competentele ce se dobândesc de catre student prin parcurgerea bolilor infectioase si a medicinei preventive: în acest context, la Facultatea de Medicina Veterinara din Bucuresti, acestei discipline ii sunt alocate un numar de 18 credite, din totalul de 180 de credite alocate disciplinelor clinice, respectiv din cele 360 credite ce constituie conditia sine qua non pentru dobândirea titlului de doctor medic veterinar.